Xe gom rác 400 lít

Xe gom rác 400 lít bằng tôn

  •  Chiều cao nâng dùng càng gắp là: 1.025mm.
  • Kích thước tổng thể của xe là: 1.193 x 1.060 x 973 mm.
  • Kích thước thùng chứa của xe: 900 x 700 x 650 mm.

Mã: XE GR400L Danh mục: