Thùng rác y tế nguy hại ở bệnh viện

  • Chất liệu: Giấy Duplex kháng thủng
  • Màu sắc: Màu Vàng Y tế
  • Kích thước: 150 x 120 x 270mm
  • Dung tích: 3L

Danh mục: