Thùng rác nhựa văn phòng nắp lật

Thùng rác nhựa văn phòng có nắp lật có 3 kích thước được sử dụng phổ biến nhất:

  • Thùng rác nhựa văn phòng có nắp lật nhỏ có kích thước 24 x 20 x 39 cm
  • Thùng rác nhựa văn phòng có nắp lật trung có kích thước 32 x 27 x 51 cm
  • Thùng rác nhựa văn phòng có nắp lật lớn có kích thước 40 x 37 x 66 cm

Mã: TR VPNL Danh mục: