Sóng nhựa bít 3T1

Thông số chi tiết của sóng nhựa bít 3T1

  • Sóng nhựa bít 3T1 (thùng nhựa đặc 3T1, thùng nhựa đặc HS019, thùng nhựa HS019)
  • Kích thước: 610 x 420 x 310 mm
  • Chất liệu: 100% nhựa HDPE và chất chống bay màu UV.
  • Màu sắc: Xanh dương, vàng, đỏ, xanh lá …

Danh mục: