Thùng rác văn phòng đạp chân Matsu

Kích thước thùng rác văn phòng đạp chân bao gồm 3 loại chính:

  • Thùng rác văn phòng đạp chân matsu nhỏ: 22 x 27 x 33 cm
  • Thùng rác văn phòng đạp chân matsu trung: 25 x 32 x 38 cm
  • Thùng rác văn phòng đạp chân matsu lớn: 30 x 37 x 45 cm

Mã: TRVPDCM Danh mục: